Koillis-Suomen Aikuiskoulutus

KSAK Oy / Koillis-Suomen Aikuiskoulutus on toiminut jo vuodesta 1974 Kuusamossa ja Koillismaalla. Tuotamme koulutus-, oppisopimus- sekä valmennus- ja kuntoutuspalveluita niin Pohjois-Pohjanmaan kuin koko Lapin alueelle.

Tule oppimaan uutta tai päivittämään jo olemassa olevaa osaamistasi!

Parhaan katselutuloksen saamiseksi suosittelemme käyttämään Mozilla- tai Chrome-selaimia.

Pientalojen myyntikoulutus (lisäryhmä)


PUUNET - Puurakentamisen verkko-osaamiskeskus -hanke järjestää osallistujalle maksutonta pientalojen myyntikoulutusta neljänä iltapäivänä maalis–toukokuussa 2018.

Koulutuksen tavoitteena on kehittää myyntiosaamista ja myynnin valmiuksia myyntityössä.

Koulutus soveltuu pientalojen myynnistä kiinnostuneille henkilöille, jotka työskentelevät Pohjois-Suomessa myyntiin liittyvissä tehtävissä yrityksissä, yhdistyksissä ja muissa organisaatioissa, ovat siirtymässä ko. tehtäviin tai muuten ovat kiinnostuneita myynnistä. Koulutus toteutetaan TeamViewer-verkkoyhteydellä ja koulutukseen voi osallistua omalta tietokoneelta. Koulutukseen otetaan 20 henkilöä ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kouluttajana toimii Pekka Partanen, jolla on erittäin paljon käytännön kokemusta pientalojen myynnistä, markkinoinnista ja rakentamispalveluiden johtamisesta.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT JA AJANKOHDAT

Talomyynti liittyvän keskeisimpänä asiana on myyjän vastuullinen myyntityö, koska asiakas on tekemässä taloutensa näkökulmasta elämänsä suurinta päätöstä. Tämän vuoksi myyntityössä on pystyttävä synnyttämään luottamuksellinen suhde asiakkaan ja myyjän välille siten, että myyntiprosessissa tulevat esille kaikki ne seikat, joilla varmistetaan tuloksellinen myyntityö, pidetään huolta asiakkaan tulevaisuuden taloudellisesta asemasta sekä otetaan huomioon päämiehen asettamat tavoitteet.

1. Myynnin vuorovaikutustaidot, to 22.3 klo 12-15

Vuorovaikutustaitojen kehittämisen tavoitteena on tavoittaa taso, jossa myyjä pystyy sopeuttamaan vuorovaikutustaitonsa kunkin asiakastilanteen edellyttämään muotoon. Onnistuneilla vuorovaikutustilanteilla luodaan perusta asiakkaan ja myyjän väliselle luottamukselle. Tämän luottamuksen syntyminen on perusedellytys onnistuneelle ja tulokselliselle myyntityölle.

 • Luontainen myyntityyli
 • Eri asiakkuustyylien tunnistaminen
 • Vuorovaikutusosaaminen ja erilaiset viestinnän mahdollisuudet myyntiprosessin eri vaiheissa
 • Oman persoonan hyödyntäminen vuorovaikutuksessa ja erilaisten ihmisten kanssa toimiminen
 • Oman tyylin muokkaaminen paremmin asiakkaan tyyliä vastaavaksi
2. Asiakashankinnan kehittäminen ja asiakkaan kohtaaminen myynnissä, ti 10.4.2018 klo 8-11

Asiakashankinnan kehittämisen tavoitteena on pystyä luomaan järjestelmällinen toimintamalli, jolla saavutetaan riittävä määrä asiakaskohtaamisia. Asiakaskohtaamisissa tavoitteena on muuttaa erilaiset asiakaskohtaamistilanteet myyntiprosesseiksi, jotka johtavat kaupalliseen sopimukseen.

 • Rohkeutta kontaktin ottamiseen ja tapaamisen vahvistamiseen ja päättäjien tavoittaminen
 • Vaikuttavan yhteyden luominen asiakastapaamisessa
 • Haastavien asiakkaiden tunnistaminen ja hoitaminen
 • Vuorovaikutuksen erityispiirteet puhelintyöskentelyssä ja sähköpostissa
 • Tavoitteellisen asiakaskeskustelun vaiheet puhelimessa
 • Markkinointiviestintä
 • Sosiaalisen median käyttö myyntityössä
 • Digitaaliset myynti- ja markkinointimenetelmät
3. Oman myyntitekniikan hallinta, to 3.5.2018 klo 8–11

Myyntitekniikan kehittämisen tavoitteena on hallita myyntiprosessi, joka johtaa kaupalliseen sopimukseen. Tavoitteena on myös pystyä löytämään toimintamalli, jolla myyjä pystyy kehittämään myyntiprosessiaan siten, että myyntiprosessi johtaa yhä useammin kaupalliseen sopimukseen.

 • Myyntityön vaiheet (myyntiprosessi)
 • Myynti- ja kysymystekniikat
 • Konsultoiva myyntityö
 • Oman onnistumisen analysointi
 • Tarjousten perääminen ja oman ajan hallinta
 • Henkilökohtaisen myyntityön kehittäminen
4. Tuloksellinen myyntineuvottelu ja asiakkaan jälkihoito, ti 22.5.2018 klo 8–11

Tuloksellisen myyntineuvottelun tavoitteena on oppia johtamaan myyntitapahtumaa siten, että myyjän ja päämiehen myynnilliset tavoitteet toteutuvat, ja asiakas kokee tehneensä turvallisen ostopäätöksen. Lisäksi tavoitteena on löytää myynnissä ratkaisuja, jotka ovat päämiehen kannalta liiketaloudellisesti kannattavia. Onnistuneen asiakkaan jälkihoidon tavoitteena on kehittää toimintamalleja, jotka lisäävät asiakastyytyväisyyttä ja omalta osaltaan vaikuttava asiakasvirtoihin positiivisesti.

 • Onnistuneen neuvottelun edellytykset
 • Kaupankäynnin ja tinkimisen strategiat
 • Hinnan käsittely ja muuttujien tunnistaminen neuvotteluissa
 • Hankintatoimen kanssa neuvottelu
 • Toimiminen yrityksen liikeidean ja arvojen mukaan
 • Asiakkaan jälkihoidon merkitys ja tuloksellinen jälkihoito
ILMOITTAUTUMINEN JA LISÄTIETOJA

Ilmoittautuminen pe 16.3.2018 mennessä 
https://response.questback.com/ksakoy/pientalojenmyyntikoulutus

Pekka Peiponen
puh. 040 511 9872 tai pekka.peiponen(at)ksak.fi


 PUUNET logot 2

 

KSAK Oy

Koillis-Suomen Aikuiskoulutus
Y-tunnus: 0832600-5

Postiosoite

PL 13
93601 KUUSAMO

Käyntiosoite

Airotie 2b
93600 KUUSAMO

Info

Puh. 040 860 8949
ma–pe klo 8.00–15.00