Kalanjalostuksen ABC

Kesto

1.10.201631.12.2017

Hankekuvaus

Kainuu–Koillismaa Kalaleaderin alueelta on noussut selkeä tarve kalanjalostuskoulutukselle. Kalanjalostukseen on olemassa ideoita ja suunnitelmia, joita  pyritään saamaan käytäntöön tällä lyhyellä työn ohessa toteutettavalla koulutuksella. Työssä olevat yrittäjät ja työntekijät tarvitsevat koulutusta, jonka voi toteuttaa työn ohessa. Toisaalta henkilöt, joilla ei vielä ole alan osaamista, mutta jotka ovat kiinnostuneet alasta, saisivat kurssilta perusvalmiudet kalanjalostusalalla työllistymiseen.

Jalostuksen lisäämisen tarve on akuutti, Kainuu–Koillismaan Kalaleaderin alueella pyydetyn ja kasvatetun kalan jalostusaste on alhainen. Suurin osa tuotteista lähtee maailmalle joko pyöreänä tai raakakalana. Jalostusasteen nosto lisäisi alueellista hyvinvointia lisäämällä tuotteen arvoa, parantaisi menekkiä, kasvattaisi kalanjalostuksen työpaikkojen ja yritysten määrää.

Hankkeen tavoitteetkala abc

Kalanjalostuksen ABC -koulutuksen tavoitteena on vaikuttaa kalan jalostusasteen nostoon ja vähempiarvoisen kalan hyödyntämiseen ja tätä kautta yritystoiminnan kehittämiseen.

Kohderyhmä

Koulutuksen pääkohderyhmä ovat ammatikseen kalastavat, mutta koulutukseen voidaan ottaa myös kalanjalostuksesta kiinnostuneita henkilöitä. Koulutukseen voivat osallistua niin yrittäjät kuin työntekijät sekä kalanjalostuksesta kiinnostuneet elintarvike- ja matkailualalta mm. ravintoloista, pitopalveluyrityksistä tai matkailupalveluista.

Hankkeen toimenpiteitä

Hankkeessa järjestetään kaksi Kalanjalostuksen ABC -koulutusta, toinen Kainuussa ja toinen Kuusamossa syksyllä 2017. Koulutusryhmien koko on 815 henkilöä.  Kalanjalostuksen ABC koostuu seuraavista osa-alueista:

  • kala elintarvikkeena
  • lainsäädäntö
  • kalanjalostus
  • yrittäjyys kalanjalostuksessa.

Koulutus antaa perusvalmiudet kalanjalostukseen. Koulutuksesta voi hakea apua oman yritystoiminnan kehittämiseen, uuden yrityksen perustamiseen tai työllistymiseen kalanjalostuksen pariin.

Rahoittaja

Lapin ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle tuen, joka muodostuu Euroopan meri- ja kalatalousrahaston ja kansallisesta rahoituksesta. Kainuu–Koillismaan kalatalousryhmä on hyväksynyt hankkeen sen kehittämisstrategian mukaiseksi.

Hallinnoija

Hankkeen hallinnoijana ja toteuttajana toimii KSAK Oy. Hankkeen koulutuksen toteuttavat yhdessä Koillis-Suomen Aikuiskoulutus ja Pro Agria Oulu / Oulun Maa- ja kotitalousnaiset ja Oulun Kalatalouskeskus.

Lisätietoja hankkeesta

Anita Saarela-Myllylä
projektipäällikkö
puh. 040 505 6319
anita.saarela-myllyla(at)ksak.fi


 ABC logoyhdistelma

KSAK Oy

Koillis-Suomen Aikuiskoulutus
Y-tunnus: 0832600-5

Postiosoite

PL 13
93601 KUUSAMO

Käyntiosoite

Airotie 2b
93600 KUUSAMO

Info

Puh. 040 860 8949
ma–pe klo 8.00–15.00