Koillismaan ja Kainuun ammattikalastajien koulutushanke

Kesto

1.9.2016–31.5.2017
Hanke on päättynyt. Lue hankeraportti

Hankekuvaus

Koulutushankkeella tuetaan Kalaleaderin strategian toteutumista muun muassa lisäämällä yhteistyötä ja verkostoitumista kalastajien ja muiden toimijoiden välillä, lisätään paikallisien toimijoiden omaa aktiivisuutta ja kehitetään heidän osaamistaan ja taitojaan hankkeessa järjestettävien koulutuksen kautta.

kohderyhmä

Kohderyhmänä olivat Koillismaan ja Kainuun alueella toimivat ammattikalastajat ja välillisesti kalanjalostajat. Elinkeinokalatalous on kestävän kehityksen mukaisesti toimiva merkittävä työllistäjä sekä erittäin tärkeä matkailuelinkeinon tukipalvelu paikallisten raaka-aineiden ja ruokatuotteiden toimittajana. Paikallinen kala ja jalosteet ovat nykypäivän matkailijoille hyvin tärkeä tekijä yhtenä osana lähiruokaa ja matkailualueen vetovoimaa.

Tavoite

Hankkeen tavoitteena oli kouluttaa ja aktivoida 5–8 ammattikalastajaa rakentamaan veneen, jota he tulevat käyttämään omassa toiminnassaan ammattikalastajana. Toisena tavoitteena on selvittää tarkemmin Kainuun ja Koillismaan ammattikalastajien muita koulutustarpeita lähitulevaisuudessa jalkautumalla kalastajien keskuuteen.

Rahoittaja

Hanketta rahoittavat Lapin ELY-keskus ja Euroopan meri- ja kalatalousrahast.

Hallinnoija

Hankkeen hallinnoija on KSAK Oy / Koillis-Suomen Aikuiskoulutus.

Lisätietoja hankkeesta

Anita Saarela-Myllylä, 040 505 6319, anita.saarela-myllyla(at)ksak.fi
Pekka Peiponen, 040 511 9872, pekka.peiponen(at)ksak.fi


 logo Veneenrakennus

KSAK Oy

Koillis-Suomen Aikuiskoulutus
Y-tunnus: 0832600-5

Postiosoite

PL 13
93601 KUUSAMO

Käyntiosoite

Airotie 2b
93600 KUUSAMO

Info

Puh. 040 860 8949
ma–pe klo 8.00–15.00