Koulutusjärjestelmä

Lähde: http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot

Suomen koulutusjärjestelmä muodostuu koulutusasteista. Tavallisimmin vain alemman asteen opinnot suorittanut voi opiskella ylemmän asteen koulutuksessa.

Koulutusten tavoitteet määritellään jokaisen koulutussektorin lainsäädännössä. Osa koulutuksen laadunvarmistusta ovat opetussuunnitelmien ja näyttötutkintojen perusteet, koulutuksen järjestämis- ja toimiluvat sekä ulkoinen arviointi. Lisäksi opettajien kelpoisuutta koskevat säädökset takaavat opetuksen laatua.

Suomen koulutusjärjestelmä muodostuu seuraavasti:

  • esiopetus (6-vuotiaat)
  • yleissivistävästä perusopetuksesta (peruskoulu, 7 - 16-vuotiaat)
  • peruskoulun jälkeinen ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus
  • korkea-asteen koulutus (ammattikorkeakoulutu ja yliopistot).

Aikuiskoulutusta on tarjolla kaikilla koulutusasteilla.

koulutusjarjestelma

KSAK Oy

Koillis-Suomen Aikuiskoulutus
Y-tunnus: 0832600-5

Postiosoite

PL 13
93601 KUUSAMO

Käyntiosoite

Airotie 2b
93600 KUUSAMO

Info

Puh. 040 860 8949
ma–pe klo 8.00–15.00